Noteikumi un nosacījumi

Atruna:

Šai vietnei ir informatīvs un izglītojošs raksturs. Tā neaizstāj medicīnisku palīdzību, diagnozi vai ārstēšanu. Pirms jebkuru vitamīnu vai piedevu lietošanas, vai fitnesa programmu veikšanas konsultējieties ar ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu.

 

Īpaši gadījumos, ja jums vai jūsu ģimenē ir bijis paaugstināts asinsspiediens un/vai sirds slimības, ja jūs kādreiz esat piedzīvojis sāpes krūtīs, smēķējat, ir augsts holesterīna līmenis, esat aptaukojies vai jums ir kaulu vai locītavu problēmas, kuras uztura maiņa vai fiziskās aktivitātes varētu pasliktināt.

Nelietojiet vitamīnus vai piedevas, kā arī fitnesa programmu, ja ārsts vai veselības aprūpes sniedzējs to neiesaka. Ja vingrošanas laikā jebkurā laikā rodas ģībonis, reibonis, sāpes vai elpas trūkums, nekavējoties tā jāpārtrauc.

Šī vietne sniedz informāciju par veselību, uzturu un fizisko sagatavotību, un tā ir paredzēta tikai izglītojošiem mērķiem. Nevajadzētu paļauties uz šo informāciju kā profesionālās medicīniskās konsultācijas, diagnozes vai ārstēšanas aizstājēju, tā arī to neaizvieto.

Ja jums ir kādas bažas vai jautājumi par savu veselību, vienmēr konsultējieties ar ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu. Neizvairieties un neaizkavējiet medicīnisku vai ar veselību saistītu padomu saņemšanu no sava veselības aprūpes speciālista kāda iemesla dēļ, ko jūs, iespējams, esat lasījis šajā vietnē. Jebkuras šajā vietnē sniegtās informācijas izmantošana ir jūsu pašu atbildība.

Medicīnas pētījumu attīstība var ietekmēt vietnē sniegtos veselības, fitnesa un uztura ieteikumus. Nevar garantēt, ka šajā vietnē sniegtajos ieteikumos vienmēr tiks iekļauti jaunākie atklājumi vai izmaiņas attiecībā uz konkrēto materiālu.

Pirms jebkādu uztura izmaiņu veikšanas vienmēr jākonsultējas ar kvalificētu personīgās veselības aprūpes speciālistu.

Pirms šīs vietnes izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus. Šie noteikumi attiecas uz visiem Vietnes apmeklējumiem un izmantošanu, kā arī uz Saturu (kā noteikts turpmāk), informāciju, ieteikumiem un/vai pakalpojumiem, kas jums tiek sniegti Vietnē vai ar tās starpniecību. Piekļūstot vietnei un izmantojot to, jūs apliecināt savu piekrišanu šiem noteikumiem un nosacījumiem visā to apjomā, kā arī visiem citiem likumiem vai noteikumiem, kas attiecas uz Vietni, internetu un/vai globālo tīmekli. Ja jūs pilnībā nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, atstājiet Vietni.

Īpašumtiesības uz saturu

Vietne pieder un to pārvalda SIA “BrainBerry”.

Viss vietnē piedāvātais vai parādītais saturs, ieskaitot, bet ne tikai, tekstu, grafiku, fotogrāfijas, attēlus, kustīgus attēlus, skaņu, ilustrācijas un programmatūru (“Saturs”) pieder SIA “BrainBerry”, tās licenzētiem pārstāvjiem un/vai tā satura nodrošinātājiem. Visi Vietnes elementi, ieskaitot, bet ne tikai, vispārīgo dizainu un saturu, tiek aizsargāti ar tirdzniecības noteikumiem, autortiesībām, morālajām tiesībām, preču zīmēm un citiem likumiem, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesībām. Izņemot gadījumus, kas ir saskaņā ar šo vai citu līgumu ar SIA “BrainBerry”, nevienu vietnes daļu vai elementu, vai tā saturu nedrīkst kopēt vai pārraidīt, izmantojot jebkurus līdzekļus, un Vietne, tās saturs un visas ar to saistītās tiesības paliek SIA “BrainBerry” vai tā licenzētiem pārstāvjiem, ja vien tas nav skaidri noteikts citādi.

Vispārēja vienošanās

SIA “BrainBerry” reģ.Nr. 40203133685, juridiskā adrese Peldu iela 7, Jelgava, LV-3002, Latvija, nodrošina vietnei www.galvenais.com (turpmāk – Vietne) pieejamo saturu un pakalpojumus saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot piegādi, atpakaļ nosūtītās preces un citus noteikumus un nosacījumus, kā arī uzņēmuma darbības politiku, kas izklāstīta mājaslapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, iespējām vai akcijām, kā arī klientu apkalpošanu. Visi šie elementi ir iekļauti šajos noteikumos un nosacījumos (turpmāk tekstā – Noteikumi un Nosacījumi) un to sastāvdaļās.

Piekļūstot Vietnei vai to lietojot, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis šos Noteikumus un Nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem. www.galvenais.com patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Noteikumus un Nosacījumus.

 

Ja patērētājs, izmantojot internetu, iegādājas preces, kuras pārdošanai piedāvā vietne www.galvenais.com (turpmāk saukta par “Preci”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par distances līgumu, un uz to attiecas likuma normas, kas reglamentē distances līgumus, ieskaitot, bet ne tikai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7 /EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas likumam “Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Ministru kabineta “Noteikumiem par distances līgumiem”.

 

Garantija

SIA “BrainBerry” sola aizstāt produktus, ja tie ir sabojāti vai nelietojami pirkšanas laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī garantija attiecas tikai uz izstrādājuma ražošanas defektiem.

Iesaiņojuma skrāpējumi vai vizuāli bojājumi, kas radušies nepareizas vai neatbilstošas transportēšanas vai apstrādes rezultātā, nav jānomaina un netiek atzīti par ar garantiju aizvietojamiem, jo visai produkcijai tiek veikta kvalitātes kontrole, pārliecinoties, ka bojātā produkcija tiek savākta un iznīcināta turpat ražošanas objektā. Tīšs izstrādājuma bojājums vai nepareiza rīcība var anulēt garantiju.

Lai iesniegtu garantijas prasību, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz galvenais@galvenais.com, norādot defekta iemeslu, attēlus un īsu problēmas aprakstu. Mūsu komanda atbildēs piecu darba dienu laikā.

Cenas

Vietnē ievietotās produktu cenas neiekļauj preču nosūtīšanas izmaksas.

Preču un piedāvājuma cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Maksājums par produktiem jāveic iepriekš.